VAD GÖR VI?

AFFÄRSUTVECKLING

Affärsplaner

Vi hjälper Er att få Er idé, Er affärsplan på papper. Vi tar fram Er resultatbudget, budgeterade balans samt likviditetsbudget.

-Vad betyder det?

Vi tar fram kalkyler, beräkningar för att först och främst bedöma om Ni kommer att tjäna pengar, men även för att se vad finansieringsbehovet består utav och hur vi ska realisera det, vidare bedömer vi om Ni kommer att ha tillräckligt med pengar för att kunna betala alla Era åtaganden.

-Och sen då?

När affärsplanen är klar och fullständig kan vi hjälpa Er med presentation av Er affärsidé hos tilltänkta finansiärer, banker, Almi eller andra, om Ni så önskar.

Förhandlingar

Vi hjälper Er med förhandlingar med personal, kunder, leverantörer, tilltänkta köpare, myndigheter med mera. Du ger oss direktiv och tillsammans kommer vi överens om målet med förhandlingen, sedan tar vi hand om det praktiska utförandet av själva förhandlingen.

Köp, Sälj, Arrende

Ska Du köpa en verksamhet? Ska Du sälja? Vill Du arrendera ut Din verksamhet? Vi hittar det eller den Du söker och tar hand om hela processen.

Personalfrågor

Söker Du personal? Har Du problem med Din personal? Eller vill Du utveckla Din personal? Vi hjälper Dig med de personalfrågor Du möter i Din verksamhet.

Nya affärsområden, Ny försäljning

Har Du fastnat? Söker Du nya sätt, nya vägar, nya affärsmöjligheter till Din verksamhet? Vi hjälper Dig på ett kreativt och affärsmässigt sätt att öka Dina förtjänstmöjligheter.

Idé, Koncept, Plan, Utförande

Vi sköter hela vägen från idé stadiet till en fullfjädrad självgående organisation; har Du en idé och behöver en affärsplan, ett färdigt koncept men även någon som skall sätta planen i verket, har Du kommit rätt! Vi planerar Din affärsidé tillsammans och skrider sedan till verket med det praktiska arbetet för att sjösätta Din unika affärsplan.

Strukturering

Ibland har Du för mycket personal, ibland saknas det personal. Detsamma kan gälla andra resurser som råvaror, pengar, kompetens m.m. Vi hjälper Dig med Dina strukturella problem, Du ger oss direktiv och tillsammans kommer vi överens om hur vi ska strukturera problemområdet i Din verksamhet. Själva processen tar vi på MULTIFY hand om åt Dig.

TILL PRIVATTANDVÅRDEN

MULTIFY förenklar Din vardag som privat tandläkare.

Vi tar hand om:

Din Ekonomi: Redovisning, Betalservice, Faktura skanning, Budget, Skatter, Bokslut.

MULTIFY med revisionspartner BDO

Din Personal: Löneredovisning, Avtal, Rekrytering, Utveckling, Avveckling.

MULTIFY med revisionspartner BDO

Din Juridik & Värdering: Personal, Arrende, Köp/Sälj.

MULTIFY med diverse juridiska samarbetspartners

Din Klinikutveckling: Marknad, Lönsamhet, Tillväxt och utveckling framåt.

MULTIFY med klinikutvecklingspartners

Dina Ramavtal: Genom våra partners; Förbrukning, Marknad, Utrustning, Service.

MULTIFY med diverse tandvårdsleverantörer

Din Finans, Försäkring och Leasing: Den bästa och mest prisvärda lösningen för Er verksamhet. Leasing, Patientavbetalning, Praktikförsäkring, Patientförsäkring samt pensionslösningar till Er själva och Er personal.

MULTIFY med diverse försäkringspartners SAK

MULTIFY med diverse försäkringspartners LIV

Ditt Kvalitetssystem: Kvalitetslednings-system, Checklistor, Dokumentmallar, Teamstöd

MULTIFY med kvalitetspartners (start 2017)

Din Rekrytering: vi rekryterar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i hela Sverige.

MULTIFY med rekryteringspartners

Ditt Utträde ur Praktikertjänst: Vi har assisterat många av Dina kollegor med att köpa sina kostnadsställen av Praktikertjänst. Vi arbetar under stor diskretion, enbart för Ditt bästa och håller oss givetvis inom ramen för vad som är tillåten enligt de avtal Du ingått med Praktikertjänst. Vi har ett skräddarsytt verktyg som uppfyller alla krav från båda parter och som på ett jätte smidigt sätt hjälper Dig ur Praktikertjänst och till verksamhet i Ditt eget bolag. Referenser lämnas på grund av diskretionen endast efter begäran.

REDOVISNING

Löpande redovisning

Vi ankomstregistrerar, sorterar, konterar samt redovisar era verifikationer.

Löneredovisning

Vi skriver anställningsavtal, ordnar eventuella kollektivavtal, hanterar er avvikelse-registrering, semester av-, och uppräkning, eventuell sjukdom, pensioner, skatter och arbetsgivaravgifter. För vissa kunder är vi deras personalresurs och hör personalen av sig till oss först.

Momsdeklarationer

Är ni registrerade för moms så sköter vi hela hanteringen av ingående, utgående och slutlig momsredovisning till skattemyndigheten.

AGF (Arbetsgivardeklarationer)

Vi rapporterar era löner till skatteverket, beräknar och registrerar arbetsgivaravgifter och sköter rapportering till Fora/Collectum eller eventuell annan aktör för ITP & andra pensionsplaner till er och era anställda.

Betalservice & Skanning

Era leverantörsfakturor skickas direkt till oss, vi ankomstregistrerar, skannar in fakturorna, skickar en fil för attest till er, och lägger sedan in de attesterade fakturorna för betalning. Vi kan även ta hand om eventuella avvikelser.

Övrig administration

Kundtjänst och service

Bemanning

Intresserad av att veta mer? Vi berättar gärna hur vi kan hjälpa dig.

KONTAKTA OSS